Pindi

Hoonestustingimused

Üldinfo

Kinnistuid: 16
Korruselisus: põhihooned kuni 2-korruselised
Lubatud hoonete arv krundil: 1 põhihoone + 1 abihoone
Hoonealune pind: kuni 15% krundi pinnast

KLOOSTRIMETSA2 HOONESTUSREEGLID.

Tingimused, milliseid tuleb järgida Kloostrimetsa2 elamurajooni eramuid projekteerides ja ehitades.
Planeeritud maa-ala on mõeldud hoonestamiseks väikeelamutega.

Ehitusõigus:
Maksimaalne lubatud hoonete arv krundil: 1 põhihoone + 1 abihoone.
Korruselisus: põhihooned kuni 2 maapealset ja 1 maa-alust korrust.
Elamu maksimaalne lubatud kõrgus on kuni 9 m, abihoone maksimaalne lubatud suurus on kuni 50 m2.
Katusekalle: 20°…45.
Hoonestusviis: Hoonestusalade sh maa-aluse hoonestuse piirid on kantud detailplaneeringu põhijoonisele. Kinnistul võib olla 1 abihoone ehitusaluse pindalaga kuni 50 m².
Abihoonete rajamine peab võimalikult vähe kahjustama olemasolevaid puid ning võimalusel paigutada abihooned kohakuti naaberkinnistuga.

Hoonete paigutus krundil: olemasolevat kõrghaljastust arvestavad liigendatud hoonemahud.

Piirded: Kõrgusega kuni 1,5 m, piirded peavad olema läbipaistvad, kasutada võrkaia lahendusi (rohelisi või halle toone) või hõredaid lipp-aedasid koos hekkide mahuga. Piirdeaiad tuleb paigaldada puude kasvukohti arvestavalt ja säästvalt.

Nõuded hoone väliskujundusele:
Katusekattematerjal: kaldkatuste kattematerjaliks rullmaterjal kiltkivipuistel, katusekivi või plekkmaterjal (mustad, hallid ja tumepruunid toonid);
Välisviimistlusmaterjalide valik: kasutada naturaalseid materjale: kivivoodrit, krohvi, puitu. Keelatud on püstitada palkmaju, kasutada teisi materjale jäljendavaid plastkatteid.

*Pildid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast elukeskkonnast